VaV inteligentních komponent pokročilých technologií pro plzeňskou metropolitní oblast

rainbowswirls_w3840_h1080_cw3840_ch1080.jpg
  • CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007267
  • Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti
  • Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
  • 1. 1. 2018
  • 30. 6. 2022
  • Západočeská univerzita v Plzni

Popis:

Projekt je zaměřen na výzkum, vývoj a laboratorní ověření inteligentních komponent v aplikačních oblastech NIP I "Pokročilé stroje a technologie pro silný a globálně konkurenceschopný průmysl" a NIP II "Digital market technologies". Projekt bude rozšiřovatovat kapacity spojené s technologiemi segmentu Průmysl 4.0. Navržená inovativní řešení, konsultovaná odborníky ze spolupracujících firem, budou rozvíjet robotické, řídící, diagnostické, rozhodovací a monitorovací technologie.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 88 928 932,05 Kč
Veřejné zdroje ČR: 10 462 227,30 Kč
Národní soukromá částka: 5 231 113,65 Kč
 
Celková částka: 104 622 273,00 Kč